Hulskie to już nieistniejąca wieś w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Na północny zachód od Zatwarnicy i Zalewu Solińskiego znajdują się ruiny wsi Hulskie.

W tych okolicach znaleźć można ruiny cerkwi pw. św. Paraskewi z 1820 roku. Po tej dawnej wsi, zostały właśnie tylko ruiny cerkwi, a dokładniej jej fragmenty ścian i dzwonnicy, która do samej cerkwi została dobudowana w 1852 roku. Ruiny Cerekwi w Bieszczadach ulokowane są w granicach rezerwatu przyrody Krywe, który to rezerwat znajduje się w okolicach Doliny Sanu pod niesamowicie pięknym pasem Otrytu. Do samych ruin trzeba podążać szlakiem bieszczadzkim, samochodem można dojechać do Zatwarnicy a potem iść malowniczym szlakiem do nieistniejącej miejscowości Hulskie. W okolicach można dotrzeć także szlakiem pieszym do ruin Cerkwi w Krywem. Ruiny Cerkwi w Krywem znajdują się także w Bieszczadzkim Parku Narodowym, wieś Krywe to także już nieistniejąca osada bieszczadzka po której zostały tylko ruiny cerkwielne.