Do Krajobrazów w Polsce zaliczamy w skrócie Wyżyny, Niziny i Góry. Jedną z popularnych wyżyn, jest wyżyna Śląska, szczyci się ona wydobyciem węgla kamiennego oraz bardzo wysokim przemysłem w tej okolicy mieszka bowiem bardzo wielu ludzi. Wynika też z tego, że Wyżyna Śląska jest najbardziej uprzemysłowionym obszarem w Polsce, i też to, że na tym terenie mieszka najwięcej polaków.

Wyżyna Małopolska to przede wszystkim miejsce, gdzie poszukiwane są surowce budowlane, takie jak: kwarcyty, piaskowce, gipsy i iły. Wyżyna Małopolska jest reż bardzo atrakcyjnym regionem w Polsce. W okolicach znaleźć można Góry Świętokrzyskie, Świętokrzyski Park Narodowy, Łysicę, oraz dopływy Kamiennej i Nidy.

Wyżyna Lubelska charakteryzuje się zaś pięknymi wąwozami lessowymi i doliną rzeki Wieprz. Także w okolicach wąwozów lessowych ukształtowała się gleba czarnoziem, która na tych terenach jest bardzo żyzna. Kompleksy leśne w okolicach to przede wszystkim: Puszcza solska, Lasy Janowskie i Lasy Sobiborskie.

Polska ma w sobie bardzo wiele pięknych krajobrazów. O to moje, które uchwyciłam: